Informationsteknik – Datakommunikation

Kurskod I140301
Studiepoäng 6
Goals

Efter genomgången kurs skall den studerande ha goda kunskaper om problemställningar och lösningar vid överföring av data i lokala och globala nät.

Contents

– Nätverksarkitektur
– Transmissionsteknik
– Paketväxling
– Nätverkskomponenter
– Protokoll, TCP/UDP/IP
– Lokala nät & internets

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Material

Peterson, L.L., Davie, B.S. (2007). Computer Networks: A Systems Approach. San Fransisco: Morgan-Kaufmann. 806 s.

Prerequisite

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 06:05