Informationsteknik – Mikroprocessorteknik 1

Kurskod E112103
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-ha kunskap om mikroprocessorns och dess kringkomponenters uppbyggnad och funktion,
-kunna använda utvecklingsverktyg och -miljöer samt
-tillverka och programmera realtidssystem baserade på mikroprocessorer.

Contents

– Mikrokontrollerns uppbyggnad
– Olika processortyper
– Programmering av mikrokontroller i olika språk t.ex Basic, Assembler, C och Flödesschema.
– Programmera enklare uppgifter med olika in-/utsignaler till processorn

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Material

Kompendier, artikelsamlingar och manualer.

Prerequisite

ET: E111103 Digitalteknik 1, E007503 Programmering, E106502 Elektronik 1, E106602 Elektronik 2.
IT: I124102 Elteknik och elektronik, E111103 Digitalteknik 1

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer, projektarbete.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:18