Informationsteknik – Digitalteknik 1

Kurskod E111103
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska grunderna för Boolesk algebra, Booleska funktioner och teorin för kombinatoriska nät och sekvensnät.
– ha kunskap om de vanligaste komponenttyperna och deras egenskaper.
– ha grundläggande kunskaper i moderna planeringsmetoder och komponenter för digitalelektronikkretsar.

Innehåll

– Boolesk algebra och funktioner, minimeringsmetoder
– Digitalkoder
– De logiska grundkretsarna
– Vippor, räknare, dekodrar, multiplexorer
– Logikfamiljer
– A/D- D/A-omvandlare
– Optoelektronik

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborationsarbeten och rapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. Senaste uppl. Lund: Studentlitteratur. 580 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Artikelsamlingar.
Laborationsutrustning

Förkunskaper

ET: Deltagit i kurserna E004103 Matematik 1, E004203 Matematik 2, E104603 Teoretisk elteknik 1, E106502 Elektronik 1.
IT: Matematik enligt kursplan, I124102 Elteknik och elektronik.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer ca:16 tim.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:00