Informationsteknik – Introduktion till hållbar utveckling

Kurskod C130521
Studiepoäng 3
Lärandemål

Deltagaren får grundläggande förståelse för problem och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

Innehåll

Nedslag i historien – från miljö till hållbar utveckling.
Strategisk hållbar utveckling.
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
Planetära gränser och goda exempel.
Att göra skillnad med hjälp av psykologi.

Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade [[PDF-filen| https://drive.google.com/file/d/1z5FolWDNb0aZlj7LeM6O3D6tAPWM8tGB/view?usp=sharing]] ).

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Broman, G.I., Robèrt, K-H., Basile, G., Collins, T., Baumgartner, R. & Larsson, T. (2017).
Systematic Leadership towards Sustainability. Journal of Cleaner Production, 140, 17-31
Nätverket bärkraft.ax. (2016). Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Hämtad 10.9, från:
http://barkraft.ax/wp-content/uploads/2017/03/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-
aland.pdf
Nätverket bärkraft.ax (2017). Statusrapport 1. Hämtad 10.9, från: http://barkraft.ax/wp-
content/uploads/2017/09/Statusrapport_processen_K8.pdf

United Nations Development Programme. (2015). Globala målen. Globala målen för hållbar
utveckling. Hämtad 10.9, från: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
Rockström, J., W. Steffen, K., Noone, Å., Persson, F.S., Chapin, III, E., Lambin, T.M., Lenton,
M., Scheffer, C., Folke, H., Schellnhuber, B., Nykvist, C.A., De Wit, T., Hughes, S., van der
Leeuw, H., Rodhe, S., Sörlin, P.K., Snyder, R., Costanza, U., Svedin, M., Falkenmark, L.,
Karlberg, R.W., Corell, V.J., Fabry, J., Hansen, B., Walker, D., Liverman, K., Richardson, P.,
Crutzen, P. & Foley, J. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for
humanity. Ecology & Society. Hämtad 10.9, från:
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
Robèrt, K.-H., Broman, G., Basile, G., 2013. Analyzing the concept of planetary boundaries from
a strategic sustainability perspective: how does humanity avoid tipping the planet? Ecology &
Society. Hämtad 13.10, från: https://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss2/art5/
Rockström, J., W. Steffen, K., Noone, Å., Persson, F.S., Chapin, III, E., Lambin, T.M., Lenton,
M., Scheffer, C., Folke, H., Schellnhuber, B., Nykvist, C.A., De Wit, T., Hughes, S., van der
Leeuw, H., Rodhe, S., Sörlin, P.K., Snyder, R., Costanza, U., Svedin, M., Falkenmark, L.,
Karlberg, R.W., Corell, V.J., Fabry, J., Hansen, B., Walker, D., Liverman, K., Richardson, P.,
Crutzen, P. & Foley, J. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461. Hämtad 10.9,
från: https://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/pdf/461472a.pdf
Steg, L. & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative review and
research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29, 309–317.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:30