Informationsteknik – Marknadsföring

Kurskod B030103
Studiepoäng 10
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Förklara vad som avses med marknadsföring och dess processer
– Känna igen och använda begrepp och termer som används inom marknadsföring
– Kunna tillämpa olika teorier och metoder för att lösa olika marknadsföringsproblem samt motivera olika ställningstaganden
– Utarbeta en marknadsplan för ett företag
– Skriva en uppsats på ett akademiskt sätt enligt HÅ:s anvisningar

Innehåll

Kursen behandlar marknadsföringens roll i organisationer och i samhället. Teorier och metoder för att analysera marknadens möjligheter och olika marknadsföringsstrategier behandlas samt hur man skall planera marknadsföringsprogram och styra marknadsföringsarbetet.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifterna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Kotler, P., Armstrong, G., Parment, A.(2016). Principles of Marketing: Scandinavian Edition. Harlow: Pearson
Kompletterande artiklar enligt anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, litteraturstudier

Utskriven 06 december 2023 kl 06:03