Informationsteknik – Studieteknik

Kurskod Y010704
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Förmedla åsikter, erfarenheter och kunskaper i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt
– Framföra sitt budskap med engagemang med användning av tekniska hjälpmedel
– Garantera trovärdighet genom säker användning av källmaterial och sammanställa källförteckningar enligt högskolans anvisningar. Samt kunna ge värdefull och positiv kritik av andras texter och presentationer
– Söka kunskap självständigt och i grupp och bedöma det egna lärandet samt sätta egna intressen och erfarenheter i relation till studieprogrammet
– Retorikens grunder
– Skapa insikt om informationssökningens betydelse i studiearbetet samt kännedom om bibliotekets resurser

Innehåll

– Psykologiska faktorer i samband med studier, hjärnans arbetssätt och möjligheter, minnet, anteckningsmetoder, effektiv lästeknik, problemlösning och kreativt lärande. De olika momenten exemplifieras och anpassas till de ämnen och det kursmaterial som man arbetar med. Kommunikation, retorik, praktiska presentationsövningar.
– Presentation av högskolebibliotekets hemsida och Mariehamns stadsbibliotek med kursboksbiblioteket. Grunderna i informationssökning.

Närvaro

Obligatorisk närvaro, tentamen och godkända hemuppgifter

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Deltagande i diskussioner, övningar och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Bergman, M. (2022). Att studera på högskolan (3. uppl.). Studentlitteratur.
Kurslitteratur och studiematerial
Material i kursrummet på högskolans kollaborativa plattform

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Diskussioner, skriftlig kommunikation, presentationer
Diskussioner
Skriftlig kommunikation
Presentationer

Utskriven 09 december 2022 kl 04:10