Informationsteknik – Interkulturell kommunikation

Kurskod I900199
Studiepoäng 1
Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Teaching methods

Presentations, discussions, literature, interviews

Other

The course can be given in Swedish, but normally in English

Utskriven 24 oktober 2020 kl 17:19