Informationsteknik – Laboration 1

Kurskod I160601
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en fördjupad förståelse för mjukvaruutvecklingsprocessen.
För att uppnå målet skall den studerande:
– ha förmåga att delta i och slutföra ett medelstort mjukvaruutvecklingsprojekt.
– kunna arbeta utgående från en given mjukvaru-utvecklingsmetod
– kunna planera projektets arbetsgång samt genomföra projektet på ett disciplinerat sätt.

Innehåll

Kursen består av ett mjukvaruutvecklingsprojekt som skall göras individuellt eller i grupper om max 2 personer.
Projektet är en praktisk övning i mjukvaruutveckling med inslag från ett flertal olika grundkurser:
Systemutveckling
Problemanalys
Strukturerad programmering
Modulär design
Programmeringsteknik
Dokumentation

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid gruppmöten och seminariepresentationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Slutfört och godkänt projekt.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Programmering 1, Systemutvecklingsmetodik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Lektioner, handledning, gruppmöten, seminariepresentationer.

Utskriven 27 november 2022 kl 01:27