Informationsteknik – Programmering 3

Kurskod I160302
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna programmera i ett objektorienterat språk.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna
– tillämpa objektorienterade principer och implementera ett objektorienterat program utgående från en objektorienterad design
– använda sig av en integrerad utvecklingsmiljö för objektorienterad programvaruutveckling
– implementera grafiska gränssnitt i en objektorienterad miljö
– implementera parallella program med hjälp av trådar i en objektorienterad miljö

Innehåll

Objektorienterad programmering
Integrerade utvecklingsmiljöer (IDE)
Grafiska gränssnitt
Programmering med trådar (threads)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Horstmann, C. & Cornell, G. (2012). Core Java Volume I – Fundamentals. 9. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1008 s.
Horstmann, C. & Cornell, G. (2013). Core Java Volume II – Advanced Features. 9. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1118 s.

Förkunskaper

Objektorienterad design, Programmering 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 03 december 2022 kl 21:07