Informationsteknik – Datakommunikation

Kurskod I140301
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha goda kunskaper om problemställningar och lösningar vid överföring av data i lokala och globala nät.

Innehåll

– Nätverksarkitektur
– Transmissionsteknik
– Paketväxling
– Nätverkskomponenter
– Protokoll, TCP/UDP/IP
– Lokala nät & internets

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Peterson, L.L., Davie, B.S. (2007). Computer Networks: A Systems Approach. San Fransisco: Morgan-Kaufmann. 806 s.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:46