Informationsteknik – Diskret matematik 2

Kurskod I000203
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande algoritmiska begrepp, samt matematiska och logiska modeller.

Innehåll

– Grafteori:
grafer och grafmodeller, grafterminologi och speciella typer av grafer, representation av grafer och grafers isomorfi, sammanhängande grafer och stigar, eulerstigar och hamiltonstigar, problem med kortaste stig, planära grafer, färgning av grafer

– Trädteori:
introduktion till träd, trädmodeller och egenskaper för träd, tillämpningar på träd, binära sökträd, beslutsträd och spelträd, traversering av träd, traverseringsalgoritmer, infix-, prefix- och postfixnotation, uppspännande träd, djupetförstsökning, breddenförstsökning, minimala spännande träd

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och kontrollskrivningar, hemuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Rosen, K. H. (2013). Discrete Mathematics and its Applications. New York, N.Y.: McGraw-Hill.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Kompendium

Förkunskaper

Diskret matematik I.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, kontrollskrivningar,

Utskriven 30 september 2023 kl 23:22