Informationsteknik – Redovisning 2

Kurskod B010301
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– Vara insatt i dubbel bokföring, samt frågor som sammanhänger med den externa redovisningen.
– Kunna hantera löpande bokföringstransaktioner och moms i ett ekonomisystem
– Ha grundläggande kunskaper om bokslutets uppgörande och innehåll
– Ha grundläggande kunskaper om inkomstbeskattningen

Innehåll

Mervärdesbeskattning
Löneräkning
Periodisering
Bokslutets innehåll
Beskattning av inkomster och särskilt av inkomst av näringsverksamhet

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, S. (2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Bokföringslagstiftningen

Förkunskaper

Redovisning 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 26 november 2022 kl 23:47