Informationsteknik – Affärsredovisning

Kurskod B010102
Studiepoäng 10
Goals

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– ha grundläggande insikter i bokföring samt uppgörande av bokslut

Contents

Dubbel bokföring
Mervärdesbeskattning
Löneräkning
Uppgörande av bokslut
Bokföringslagstiftningen

Attendance

Föreläsningar och övningstillfällen frivilliga

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Material

Tomperi, S. (2012). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 256 s.
Bokföringslagen och -förordningen
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:44