Informationsteknik – Tyska grundkurs

Kurskod R033103
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– hjälpligt kunna uttrycka sig i tal och skrift, framför allt i arbetssituationer,
– samt ha kännedom om den grundläggande tyska grammatiken

Innehåll

Textläsning, kommunikationsövningar, grammatik med övningar, fackterminologi

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Kelkka, P., Pihkala-Posti, L. & Schatz, R.(2011). Kurz und gut: 1-2.Texte. Helsingfors:Schildts & Söderströms.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendium

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, parövningar, enskilt arbete

Utskriven 18 maj 2022 kl 00:40