Informationsteknik – Diskret matematik 2

Kurskod I000203
Studiepoäng 2
Goals

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande algoritmiska begrepp, samt matematiska och logiska modeller.

Contents

– Grafteori:
grafer och grafmodeller, grafterminologi och speciella typer av grafer, representation av grafer och grafers isomorfi, sammanhängande grafer och stigar, eulerstigar och hamiltonstigar, problem med kortaste stig, planära grafer, färgning av grafer

– Trädteori:
introduktion till träd, trädmodeller och egenskaper för träd, tillämpningar på träd, binära sökträd, beslutsträd och spelträd, traversering av träd, traverseringsalgoritmer, infix-, prefix- och postfixnotation, uppspännande träd, djupetförstsökning, breddenförstsökning, minimala spännande träd

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och kontrollskrivningar, hemuppgifter

Material

Rosen, K. H. (2013). Discrete Mathematics and its Applications. New York, N.Y.: McGraw-Hill.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Kompendium

Prerequisite

Diskret matematik I.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, lektioner, kontrollskrivningar,

Utskriven 27 oktober 2020 kl 20:32