Informationsteknik – Digitalteknik 2

Kurskod E111202
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundkunskap i programmerbar logik

Contents

-Programmerbara nät
-VHDL
-FPGA och CPLD

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Laborationsarbeten och rapporter

Material

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 580 s.
Artikelsamlingar.

Prerequisite

E104603 Teoretisk elteknik 1
E104703 Teoretisk elteknik 2
eller E104801 Teoretisk elteknik
E106502 Elektronik 1
E106602 Elektronik 2
E111103 Digitalteknik 1

Teaching methods

Laborationer med inbakade teoriavsnitt

Utskriven 10 juli 2020 kl 10:35