Informationsteknik – Affärsredovisning

Kurskod B010102
Studiepoäng 10
Lärandemål

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– ha grundläggande insikter i bokföring samt uppgörande av bokslut

Innehåll

Dubbel bokföring
Mervärdesbeskattning
Löneräkning
Uppgörande av bokslut
Bokföringslagstiftningen

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen frivilliga

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, S. (2012). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 256 s.
Bokföringslagen och -förordningen
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 19 maj 2022 kl 15:58