Hospitality Management – Ledarskap i teori

Kurskod R494105-1
Studiepoäng 4
Lärandemål

De studerande ska efter avslutad kurs :
Ha fördjupade insikter i de krav och förväntningar som kommer att ställas på chefsuppdraget
Kunna tillämpa praktiskt ledarskap i vardagen.Planera ,organisera och följa upp ledningsprocesser i ett tjänsteföretag
Ha insikter i att kundfokuserad ledarskap i praktiken består av Human recourses management ,ekonomi och maknadsföring

Innehåll

Fördjupning i tolkningar av kollektivavtal i form av praktisk schemaläggning i ett tjänsteföretag -planera, bemanna och schemalägga
Ledarintelligens: själ,hjärta och hjärna
Att hantera olika ledarsskapsdilemman
Ledarskap med kundfokus och hållbara resultat

Närvaro

Oblikatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Elmgart, A., & Bloch, E. (2017). Kundfokus: Skapa kundvärde och hållbara resultat. Stockholm: Liber. 219 s.
Lindmark, A., & Önnevik, T. (2011). Human Resouce Management: organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.
Mossboda, B. M., Pettersson,M. & Rönnholm, I., (2018). Att vara chef och ledare: dina verktyg för praktiskt ledarskap. Stockholm: EkerLids.
Ronthy, M. (2013). LQ-Ledarintelligens: så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna. Stockholm: Liber. 160 s.
Övrigt material ges av högskolan

Förkunskaper

Avklarad kurs Organisation och ledning och HRM i praktiken

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar,grupparbeten med presentation och inlämningsuppgifter,företagsbesök och självstudier

Utskriven 09 december 2022 kl 18:34