Hospitality Management – Praktik/ Projekt

Kurskod R393101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter den avslutade arbetsplatsförlagda utbildningen skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom branschen.

Innehåll

Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser.

Närvaro

Arbetsmängden omfattar ca 130 h arbete och 5 h för arbete med redovisning/rapport/kontrakt.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Den studerande för kontinuerligt dagbok, timredovisning eller annan dokumentation över kursen.

Kurslitteratur och studiematerial

Kursansvarig lärare tillhandahåller kontraktmallar och dokumentmallar för redovisning och uppföljning av kursen.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Arbetsformer

Kursens arbetstimmar kan vid behov delas upp i flera mindre projekt och arbetsinsatser.

Utskriven 30 november 2022 kl 10:05