Hospitality Management – Tourism Trends and Strategies

Kurskod R353401
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
– känna till trender inom turism och resande
– kunna göra nuläges- och konkurrensanalyser för destinationer
– vara förtrogen med marknadsföring av destinationer
– känna till grunderna i positionering och imageskapande av destinationer

Innehåll

– trender inom turism och resande
– marknadsföring av destinationer
– nuläges- och konkurrensanalyser för destinationer
– konkurrensstrategier och positionering
– destinations image

Närvaro

Kursen omfattar ca 130 timmar varav 50 h schemalagd tid.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Presentation samt rapport

Kurslitteratur och studiematerial

Moutinho,L. (ed.). (2011). Strategic Management in Tourism. Wallingford, UK.: CABI International
Costa,C., Panyik,E. & Buhalis,D. (ed.). (2013). Trends in European Tourism Planning and Organisation. Bristol,UK: Channel View Publications
Heath, E. & Wall, G. (1992). Marketing Tourism Destinations. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Undervisningsmaterial, referenslitteratur samt vetenskapliga artiklar från Högskolans databaser- tillhandahålls av Högskolan.

Förkunskaper

Tourism Operations 1
Tourism Operations 2

Dokumentering

Avklarad kurs registreras i Wilma ca 2 veckor efter inlämnandet av samtliga uppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, individuella arbeten, presentationer bl.a.

Övrigt

Självstudier bedrivs för att kursens mål ska uppfyllas

Utskriven 30 november 2022 kl 10:07