Hospitality Management – Praktisk catering

Kurskod R322301
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande
– ska kunna genomföra ett cateringtillfälle med kundens önskemål i fokus
– förstå vikten av en helhetsupplevelse för gästerna då det gäller mat, dukning, lokal, dekorationer

Innehåll

Vi planerar och genomför ett eller flera cateringtillfällen i samråd med kund. Den studerande får delta i hela processen från idé till slutprodukt.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Avslutande skriftlig rapport.

Kurslitteratur och studiematerial

Läraren tillhandahåller. Litteraturen beror på uppdraget.

Förkunskaper

Matoperationer 1 och 2

Dokumentering

U,G VG

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, fokus ligger på det praktiska genomförandet.

Utskriven 09 december 2022 kl 18:51