Hospitality Management – Dryckeshantering

Kurskod R322201
Studiepoäng 5
Lärandemål

den studerande ska
– förstå hur man bygger upp en bar respektive vinförråd med fokus på lönsamhet och efterfrågan
– inse vikten av att bygga goda relationer med leverantörer
– förstå värdet av merförsäljning av dryck
– kunna jämföra pris och kvalitet
– kunna göra väl genomtänkt prissättning av dryckesutbudet på restaurang
– förstå hur man skapar en ändamålsenlig vinlista

Innehåll

– lagerhållning
– lönsamhet
– prissättning
– pris och kvalitet
– dryckeslistor
– Vinlistteknik

Närvaro

Obligatorisk närvaro rekommenderas

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgift

Kurslitteratur och studiematerial

Läraren tillhandahåller

Förkunskaper

Vinlära 7sp, Vin och mat i kombination 5 sp

Dokumentering

U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänt)

Arbetsformer

Föreläsningar, eget arbete, studiebesök, praktiska övningar

Utskriven 03 december 2022 kl 18:03