Hospitality Management – Tourism Operations 2

Kurskod R252104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs
– ha fördjupade kunskaper inom turism och historisk utveckling.
– känna till olika typer av turism, resande och särdrag.
– ha kunskaper om turismens konsumenter och beteenden.

Innehåll

Turismens historia och utveckling
Olika typer av turism
Turism och konsumentbeteende
Turism som upplevelseindustri

Närvaro

Ca. 133 t. eget arbete varav ca. 40 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid seminarier, studiebesök och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Egna presentationer, grupparbeten och tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Fletcher J., Fyall,A., Gilbert,D., Wanhill,S. (2013). Tourism: Principles and Practice.(5th edition) Harlow:Pearson Education
Hanefors, M. & Mossberg,L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. Lund:Studentlitteratur
Syssner Josefina (red) (2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. Lund: Studentlitteratur.

Tillhandahålls av Högskolan:
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Förkunskaper

Tourism Operations 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök och grupparbeten och individuella arbeten.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 06 december 2023 kl 05:42