Hospitality Management – Mat och dryck i kombination

Kurskod R223402
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– kunna se och förmedla mat och dryck som en gastronomisk helhet och
– känna till principerna när man kombinerar dryck med mat
– känna till druvornas grundkaraktär, egenskaper och egenheter
– kunna rekommendera dryck till mat och mat till dryck
– kunna temperera och dekantera viner på rätt sätt
– kunna bedöma hur pris och kvalitet hänger samman
– känna olika öltyper och deras användningsområden
– känna till olika dessert- och starkviner och deras användningsområden
– bli varse om vinvärldens trendkänslighet

Innehåll

– druvor och deras egenskaper
– principer när man kombinerar mat och vin
– vinets vänner och ovänner
– champagne och övriga mousserande viner
– dessert- och starkviner
– öl till mat
– hantering av vin: dekantering, temperering, lagring
– vinlistor: att skapa och knyta an till en a`la carte meny
– jämförelseprovningar
– praktiska laborationer

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och seminarier. Vid föreläsning rekommenderas närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter, presentation, aktiv närvaro

Kurslitteratur och studiematerial

Jamais, M.(2001). Vin och gastronomi:en bok om konsten att kombinera vin och mat och att balansera maträtten efter vinets egenskaper. Stockholm: Millhouse. 256 sidor.
Jamais, M.(2006). Michels öl och mat. Stockholm: Grenadine. 94 sidor
Jamais M.(2017). Vinet och maten: Grunderna, idéerna, det perfekta mötet. Stockholm: Tukan. 257 sidor
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kursledaren tillhandahåller kompendium

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, inlämningsarbeten och presentation

Utskriven 30 november 2022 kl 08:17