Hospitality Management – Mat och hälsa

Kurskod R223302
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
– känna till de olika näringsämnena
– förstå sambandet mellan kost och hälsa
– komponera en måltid enligt näringsriktiga principer
– använda de hjälpmedel som finns vid kostplanering

Innehåll

– Vad är hälsa?
– Grunderna i näringslära
– Näringsrekommendationer(Nordiska)
– Hjälpmedel vid kostplanering (Kostkoll, Nutrica, tallriksmodell, kostpyramid, SNÖ m fl)
– Måltidsplanering och kostbedömning
– Näringsberäkningar
– Aktuell forskning

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och seminarier. Vid föreläsningar rekommenderas närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Nordiska näringsrekommendationer. 2014. Nordiska ministerrådet.
Kylliäinen, S. & Leander, M. (2004). Kosten och hälsan. Helsingfors:Utbildningsstyrelsen
Evira (evira.fi)
Svenska livsmedelsverket (slv.se)
Övrig litteratur meddelas vid kursstart
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Under kursen ges ut diverse material

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete med dataprogram (Nutrica, kostkoll), grupparbeten, seminarier

Utskriven 03 december 2022 kl 18:36