Hospitality Management – Menyplanering

Kurskod R223202
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– Kunna skapa väl komponerade och harmoniska menyer med beaktande av:
– olika affärsidéer
– företagets resurser,
– årstidsväxlingar,
– gästernas specifika önskemål,
– matens sensoriska och näringsmässiga kvaliteter
– ekonomiska realiteter
– Ha grundläggande insikter i lagerhållning, inköpsrutiner och logistik
– Förstå och kunna beakta ekonomiska samband vid menyplanering, lagerhållning och inköp

Innehåll

– planering av menyer och à la carte listor för olika tillfällen och ändamål
– restaurangens inköpsrutiner
– lagerhållning och logistik

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande

Kurslitteratur och studiematerial

McVety,P.J. (2008). Fundamentals of Menu Planning. (3rd Ed.). New York: John Wiley & Sons
Övrig kurslitteratur: böcker, kompendier, facklitteratur och tidskrifter meddelas senare

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kursledaren tillhandahåller

Förkunskaper

Grunderna i restaurangverksamhet, grunderna i företagsverksamhet

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G,VG

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete, eget arbete

Utskriven 03 december 2022 kl 17:55