Hospitality Management – Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

Kurskod R183104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målsättningen med kursen är att den studerande efter en avslutad kurs skall:
-känna till det nya digitala ekosystemet
-kunna planera och utveckla innehåll i de olika digitala marknadsföringskanalerna
-känna till hur man kan mäta och analysera olika digitala marknadsföringsinsatser
-känna till hur man genom digitala kanaler kan bygga upp och ta hand om relationer till olika intressentgrupper

Innehåll

-det nya digitala ekosystemet
-planering av digitala marknadsföringsinsatser
-digitala marknadsföringskanaler (SEO, SEM, Display, Sociala medier, e-postmarknadsföring,)
-innehållsmarknadsföring (Content marketing)
-hantera lojalitet, CRM och data med hjälp av digitala kanaler
-uppföljning och analys av digital marknadsföring
-kriskommunikation

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av övningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Övningsarbete

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

Avklarad kurs Marknadsföring 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas. För att erhålla vitsordet Vg måste man förutom utmärkta studieprestationer i kursen klara av att hålla alla givna ”deadlines” inom kursen.

Utskriven 03 december 2022 kl 16:48