Hospitality Management – Tourism Operations 1

Kurskod R051105
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs
– kunna redogöra för begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism
– ha förståelse för hållbar turismutveckling
– känna till begreppet turismnäringens distributionsmix
– känna till turismens aktuella status och framtida trender

Innehåll

Världens största näring, turism – definitioner, begrepp
Turismens positiva och negativa effekter
Turismen som bred samhällsfaktor
Turismens ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet
Turismen som utvecklingskatalysator
Värdskapet och dess betydelse
Närregionens turismindustri

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid presentationer, grupparbeten och studiebesök.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, godkända inlämningsarbeten.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande insikter i begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism.
Den studerande har grundläggande insikter i hållbar turismutveckling
Den studerande har grundläggande kunskaper om turismnäringens distributionsmix
Den studerande har grundläggande insikter i turismens aktuella status och framtida trender.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda insikter i begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism.
Den studerande har goda insikter i hållbar turismutveckling
Den studerande har goda kunskaper om turismnäringens distributionsmix
Den studerande har goda insikter i turismens aktuella status och framtida trender.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta insikter i begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism.
Den studerande har utmärkta insikter i hållbar turismutveckling
Den studerande har utmärkta kunskaper om turismnäringens distributionsmix
Den studerande har utmärkta insikter i turismens aktuella status och framtida trender.

Kurslitteratur och studiematerial

Kursbok:
Tengling, M., Lindmark, M.,Tjörnhammar, E. (2011). Turism. Faktabok. Liber.

Referenslitteratur:
Syssner, J. & Kvarnström, L. (2013). Det turistiska fältet och dess aktörer. Studentlitteratur
Steene, A (2013). Turism. Om att sälja drömmar. Studentlitteratur
Olsson, C. (2012). Service och bemötande. Gästakademin:UHR

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Dokumentering

Kursvitsord 1-5 noteras i studiekort (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök eller gästföreläsare, grupparbeten och eget arbete.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 30 november 2022 kl 09:47