Hospitality Management – Barteknik

Kurskod R021603
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande bör
– kunna organisera och planera arbetet i baren med hänsyn till funktionalitet och ansvarsfull alkohoservering
– vara införstådd med grunder när det gäller att bygga och blanda drinkar/cocktails
– förstå vikten av att bemöta kunden på rätt sätt

Innehåll

– att organisera och planera arbetet i baren
– praktisk barteknik; drinkar, cocktails, bitters m.m
– ansvarsfull alkoholservering

Närvaro

– obligatorisk närvaro eftersom en stor del av kursen är praktiskt inriktad

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig och praktisk examination.

1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd)

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande kunskaper i att kunna organisera och planera arbetet i baren med hänsyn till funktionalitet och ansvarsfull alkoholservering
Den studerande har grundläggande kunskaper i grunder när det gäller att bygga och blanda drinkar/cocktails.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda kunskaper i att kunna organisera och planera arbetet i baren med hänsyn till funktionalitet och ansvarsfull alkoholservering
Den studerande har goda kunskaper i grunder när det gäller att bygga och blanda drinkar/cocktails

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta kunskaper i att kunna organisera och planera arbetet i baren med hänsyn till funktionalitet och ansvarsfull alkoholservering
Den studerande har utmärkta kunskaper i grunder när det gäller att bygga och blanda drinkar/cocktails

Kurslitteratur och studiematerial

Kursledaren tillhandahåller

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (vid validering används Godkänd).

Arbetsformer

– föreläsningar
– praktiska övningar, arbete i bar

Utskriven 06 december 2023 kl 05:25