Hospitality Management – Barteknik

Kurskod R021601
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande bör
– kunna organisera och planera arbetet i baren med hänsyn till funktionalitet, ekonomi och ansvarsfull alkohoservering
– vara införstådd med grunder när det gäller att bygga och blanda drinkar/cocktails
– förstå vikten av att bemöta kunden på rätt sätt

Innehåll

– att organisera och planera arbetet i baren
– lagerhantering
– ekonomi
– praktisk barteknik; drinkar, cocktails, bitters m.m
– ansvarsfull alkoholservering

Närvaro

– obligatorisk närvaro eftersom en stor del av kursen är praktiskt inriktad

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig och praktisk examination

Kurslitteratur och studiematerial

Kursledaren tillhandahåller

Arbetsformer

– föreläsningar
– praktiska övningar, arbete i bar

Utskriven 09 december 2022 kl 17:20