Hospitality Management – Food Operations

Kurskod R021502
Studiepoäng 7
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs;
– Kunna tillämpa grundläggande arbetsmetoder som används i ett restaurangkök
– Kunna hantera råvaror på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, lönsamhet, hållbar utveckling
– Kunna presentera och sälja de produkter som tillreds i ett restaurangkök
– Förstå vikten av ett ekonomiskt och estetiskt tänkande i matlagningen
– Kunna analysera och diskutera rätter och menyer ur ett sensoriskt perspektiv

Innehåll

– ansvarsområden i restaurangköket
– tillagningsmetoder
– facktermer
– användning av redskap, knivhantering
– uppläggning och servering av olika typer av mat
– olika sätt att servera, presentera, lägga upp mat.
– livsmedelshygien
– sensorisk analys, våra sinnen

Närvaro

80%, detta är en praktisk kurs som inte kan bedömas vid för låg närvaroprocent.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiska prov.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande skall efter genomgången kurs;
– Kunna tillämpa grundläggande arbetsmetoder som används i ett restaurangkök
– Kunna hantera råvaror på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, lönsamhet, hållbar utveckling
– Kunna presentera och sälja de produkter som tillreds i ett restaurangkök
– Förstå vikten av ett ekonomiskt och estetiskt tänkande i matlagningen

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda(3 – 4)
Den studerande skall efter genomgången kurs;
– Ha god kunskap om de grundläggande arbetsmetoder som används i ett restaurangkök och kunna tillämpa dessa på ett korrekt sätt
– Ha god kunskap om hur man hanterar råvaror på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, lönsamhet och hållbar utveckling
– Kan presentera och sälja de produkter som tillreds i ett restaurangkök på ett korrekt sätt
– Förstå vikten av ett ekonomiskt och estetiskt tänkande i matlagningen

Bedömningskriterier – berömliga (5)
– Har utmärkt kunskap om de grundläggande arbetsmetoder som används i ett restaurangkök och kan tillämpa dessa självständigt och korrekt
– Har utmärkt kunskap i hur man hanterar råvaror på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, lönsamhet, hållbar utveckling
– Kan presentera och sälja de produkter som tillreds i ett restaurangkök på ett utmärkt och korrekt sätt
– Har mycket god förståelse om vikten av ett ekonomiskt och estetiskt tänkande i matlagningen

Kurslitteratur och studiematerial

Johannesson, G. (1996). Varmkök och kallkök: grunderna. Liber utbildning.
Jonson, M. (2007). Praktisk gastronomi – laga mat i restaurang. Liber.
Övrig kurslitteratur: kokböcker, kompendier, facklitteratur

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kursledaren tillhandahåller

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen med Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiskt arbete i kök, provsmakning, analys av rätter, inlämningsuppgifter

Utskriven 30 november 2022 kl 08:53