Hospitality Management – Starka drycker

Kurskod R021403
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
-Kunna de lagar och regler som gäller vid ansvarsfull alkoholhantering
-Känna till dryckers olika indelningsgrunder för alkoholdrycker på restaurang och deras historia
-Kunna rekommendera och servera rätt alkoholdryck vid olika situationer i restaurangen
-Känna till de viktigaste alkoholproducerande länder och deras drycker
-Utveckla en ansvarsfull attityd vid alkoholhantering

Innehåll

Starka dryckers;
-uppbyggnad, framställning och olika destilleringsmetoder
-lagring och lagerhållning
-användning och serveringssätt

Närvaro

80%

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala 1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd)

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande insikter i de lagar och regler som gäller vid ansvarsfull alkoholhantering
Den studerande har grundläggande insikter i starka dryckers uppbyggnad, framställning och olika destilleringsmetoder.
Den studerande har grundläggande kunskaper om lagring och lagerhållning
samt användning och serveringssätt

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda insikter i de lagar och regler som gäller vid ansvarsfull alkoholhantering
Den studerande har goda insikter i starka dryckers uppbyggnad, framställning och olika destilleringsmetoder.
Den studerande har goda kunskaper om lagring och lagerhållning
samt användning och serveringssätt

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta insikter i de lagar och regler som gäller vid ansvarsfull alkoholhantering
Den studerande har utmärkta insikter i starka dryckers uppbyggnad, framställning och olika destilleringsmetoder.
Den studerande har utmärkta kunskaper om lagring och lagerhållning
samt användning och serveringssätt

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering bedöms kusen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, provsmakning, inlämningsuppgifter

Utskriven 09 december 2022 kl 17:49