Hospitality Management – Vinlära

Kurskod R021303
Studiepoäng 6
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– Känna till de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
– Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin
– Få en inblick i vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
– Känna till de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
– Förstå förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
– Få en inblick i ölvärldens mångfald, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
– Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Innehåll

– Vinets roll och möjligheter inom hotell- och restaurangverksamheter
– Vintrender och kundens växande krav på personalen
– Världsdruvornas namn och aromprofiler
– Vinprovningsmetodik
– Vitikultur och vinifikation
– Appellationslagarna i Europa och i Nya Världen
– Europas vinproducernade länder
– Nya Världen
– Öltyper

Närvaro

80%

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande skall efter genomgången kurs ;
– Känna till de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
– Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin
– Få en inblick i vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
– Känna till de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
– Förstå förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
– Få en inblick i ölvärlden, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
– Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda(3 – 4)
Den studerande skall efter genomgången kurs ;
Ha god kännedom om de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin och dra grundläggande slutsatser om detta
Ha god kännedom om vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
Ha god kännedom om de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
Förstår och diskuterar förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
Ha god kännedom om ölvärldens mångfald, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande skall efter genomgången kurs;
Ha utmärkt kännedom om de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin och dra slutsatser av detta
Förstår vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
Har utmärkt kännedom om de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
Förstå och kan diskutera och analysera förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
Har utmärkt kännedom om ölvärldens mångfald, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Kurslitteratur och studiematerial

Frivillig kurslitteratur presenteras vid kursstart.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendier, metodikprotokoll, vin- och ölprover

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, provsmakning, inlämningsuppgifter, grupparbeten

Utskriven 30 november 2022 kl 08:20