Hospitality Management – Vinlära 1

Kurskod R021302
Studiepoäng 6
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– Känna till de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
– Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin
– Få en inblick i vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
– Känna till de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
– Förstå förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
– Få en inblick i ölvärldens mångfald, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
– Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Innehåll

– Vinets roll och möjligheter inom hotell- och restaurangverksamheter
– Vintrender och kundens växande krav på personalen
– Världsdruvornas namn och aromprofiler
– Vinprovningsmetodik
– Vitikultur och vinifikation
– Appellationslagarna i Europa och i Nya Världen
– Europas vinproducernade länder
– Nya Världen
– Öltyper

Närvaro

80%

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Frivillig kurslitteratur presenteras vid kursstart.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendier, metodikprotokoll, vin- och ölprover

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kusen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, provsmakning, inlämningsuppgifter, grupparbeten

Utskriven 09 december 2022 kl 18:38