Hospitality Management – Restauranglära

Kurskod R021203
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande;
– Ha grundläggande kunskaper i serverings och kassateknik
– Kunna arbeta självständigt i sal
– Behärska olika sätt att servera
– Förstå vikten av att bemöta kunder på rätt sätt

Innehåll

– Restaurangen som arbetsplats
– Servitörens roll i olika typer av restauranger
– Metoder och teknik vid servering av mat och dryck
– Registrering av försäljning, redovisning
– Kundbemötande

Närvaro

80%. Närvaro krävs för bedömning

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiskt arbete

1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd)

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande kunskaper i serverings och kassateknik
Den studerande kan med viss handledning sköta servering
Den studerande har grundläggande kunskaper i olika metoder och tekniker vid servering

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda kunskaper i serverings och kassateknik
Den studerande har goda färdigheter i servering
Den studerande har goda kunskaper i olika metoder och tekniker vid servering

Vitsordsskala 1-5
Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta kunskaper i serverings och kassateknik
Den studerande kan självständigt sköta servering
Den studerande har utmärkta kunskaper i olika metoder och tekniker vid servering

Kurslitteratur och studiematerial

Kursledaren tillhandahåller
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (vid validering används Godkänd).

Arbetsformer

Demonstrationer, praktiskt arbete i sal, inlämningsuppgifter, arbete i grupp.
Serveringspass och praktisk arbete på Hjorten/ a la carte ingår i kursen.

Utskriven 03 december 2022 kl 18:41