Hospitality Management – Restauranglära

Kurskod R021202
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande;
– Ha grundläggande kunskaper i serverings och kassateknik
– Kunna arbeta självständigt i sal
– Behärska olika sätt att servera
– Förstå vikten av att bemöta kunder på rätt sätt

Innehåll

– Restaurangen som arbetsplats
– Servitörens roll i olika typer av restauranger
– Metoder och teknik vid servering av mat och dryck
– Registrering av försäljning, redovisning
– Kundbemötande

Närvaro

80%. Närvaro krävs för bedömning

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiskt arbete

Kurslitteratur och studiematerial

Kursledaren tillhandahåller
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Demonstrationer, praktiskt arbete i sal, inlämningsuppgifter, arbete i grupp

Utskriven 09 december 2022 kl 17:59