Hospitality Management – Redovisning 2

Kurskod B010302
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– Vara insatt i dubbel bokföring, samt frågor som sammanhänger med den externa redovisningen.
– Kunna hantera löpande bokföringstransaktioner och moms i ett ekonomisystem
– Kunna hantera försäljnings- och inköpsreskontra
– Ha grundläggande kunskaper om bokslutets uppgörande och innehåll
– Ha grundläggande kunskaper om inkomstbeskattningen

Innehåll

Mervärdesbeskattning
Löneräkning
Periodisering
Bokslutets innehåll
Beskattning av inkomster och särskilt av inkomst av näringsverksamhet

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Bedömningskriterier 1
Studerande känner till några grundläggande begrepp och redovisningsregler för extern redovisning och moms och är insatt i dubbel bokföring. Bokföringstransaktioner framstår fortfarande som individuella åtgärder, och helheten i redovisningen beskrivs inte. Studenten behöver stöd vid bokföring av affärstransaktioner i ett affärssystem och vid uppgörande av bokslut.

Bedömningskriterier 3
Studerande känner till de grundläggande begreppen och redovisningsreglerna för extern redovisning och moms. Studerande känner till helheten i redovisningen. Studerande kan huvudsakligen registrera affärstransaktioner i ett ekonomisystem utan fel. Studerande kan sammanställa räkenskaperna och göra ett bokslut för ett litet företag och bestämma vilka konton som skall användas.

Bedömningskriterier 5
Studerande behärskar de grundläggande begreppen och redovisningsreglerna för extern redovisning och moms. Studerande förstår helheten i redovisningen såväl som kopplingarna till andra funktioner i företaget. Studerande kan korrekt registrera affärstransaktioner i ett ekonomisystem. Studerande kan självständigt sammanställa räkenskaperna och göra bokslut för ett litet företag och stänga de konton studerande använder.

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, S. (2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.
Bokföringslagstiftningen

Förkunskaper

Redovisning 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 03 december 2022 kl 17:17