Hospitality Management – Praktik/ Projekt

Kurskod R393101
Studiepoäng 5
Goals

Efter den avslutade arbetsplatsförlagda utbildningen skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom branschen.

Contents

Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser.

Attendance

Arbetsmängden omfattar ca 130 h arbete och 5 h för arbete med redovisning/rapport/kontrakt.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Den studerande för kontinuerligt dagbok, timredovisning eller annan dokumentation över kursen.

Material

Kursansvarig lärare tillhandahåller kontraktmallar och dokumentmallar för redovisning och uppföljning av kursen.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Teaching methods

Kursens arbetstimmar kan vid behov delas upp i flera mindre projekt och arbetsinsatser.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 13:32