Hospitality Management – Företagande i wellness

Kurskod R250901
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter den asvlutade kursen ska den studerande:
– inse betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
– kunna använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
– kunna utarbeta en affärsplan för ett företag inom Wellness
– känna till etableringsprocessen för företag och föreningar.
– förstå vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
– kunna koppla hållbarhet till affärsutveckling

Innehåll

Kursen innehåller introduktion till den just nu snabbt växande Wellness-industrin. Wellness är ett brett område som inkluderar hälsotjänster, produkter inom förebyggande hälsovård, kompletterande produkter till den offentliga hälsovården, alternativa metoder inom såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Gemensamt för wellness-produkter är att de ofta är ekologiska och hållbara, att de ger unika produktupplevelser och att de spänner över många branscher. Wellness-företagen är ofta små, men ingår i globala nätverk. Kursen är riktad till dig som studerar till sjukskötare eller som studerar på programmen Företagsekonomi eller Hospitality Management.
Kursen innehåller innovationsprocesser och inspiratörsföreläsningar. Wellness som affärsområde undersöks från olika teoretiska vinklar. Den studerande gör en egen affärsplan med på verkligheten baserat innehåll. Kursen innehåller praktiskt orienterat material för affärsverksamhet inom wellness.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifterna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Av föreläsaren anvisat aktuellt material inom ämnet.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, studiebesök, litteraturstudier.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:30