Hospitality Management – Basic Safety - Medicinsk första hjälp

Kurskod S0810011-5
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW-2010 regel VI/1och VI/4 jämte sektion A-VI/1-3 och A-VI/4-1 med bestämmelser om utbildning gällande medicinsk första hjälp ombord på fartyg. Dessutom EU-direktiv 92/29 EEC.
Den studerande kan vidta rätt åtgärder vid ett sjukdomsfall eller olycksfall ombord.

Contents

Anatomi och fysiologi
Fartygsapotek
Bedömning av olycksplatsen och den skadades behov av hjälp
Förstahjälputrustning
Radio Medical
Hjärt-och lungräddning
Akuta sjukdomsfall och behandlingsåtgärder:
– Chock
– Sår och stora blödningar
– Brännskador
– Skall,-nack -och ryggskador
– Stukningar, frakturer och luxationer
– Köldskador och hypotermi
Intox inkl MFAG
HIV / Aids
Psykiskt omhändertagande , krisreaktioner
Prioriteringar, transportställningar ,bårar
Överlämnande av skadad till sjukvårdspersonal

Attendance

Föreläsningar : enligt överenskommelse med ansvarig lärare
Praktiska övningar : obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Patientfall på simulatorn
Aktivitet under föreläsningar och övningar

Material

WHO, International Medical Guide For Ships
Medical section of the International Code of Signals
Fartygsapotek Finlex 2015
Övningsdockor

Prerequisite

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs ges kursintyg på svenska och engelska

Teaching methods

Föreläsningar och övningar

Utskriven 29 oktober 2020 kl 10:43