Hospitality Management – Finska nivå 3

Kurskod Y030305
Studiepoäng 3
Lärandemål

A2-B1 Den studerande blir säkrare på sitt ordförråd samt kan använda olika tempus. Den studerande fattar det generella innehållet av vad som sägs i specifika sammanhang. Hen kan läsa och skriva enkla texter och kan hålla en enklare konversation i ämnen som är kända eller av personligt intresse.

Innehåll

Kapitel 1,3,4,5 och 7 samt ord och/ texter enligt eget intresse. Texter och övningar för fortsättningsnivå om t.ex teman stugliv, natur, reseberättelser, fritid, intressen, gå på ärenden, blanketter, utbildning och arbete.

Närvaro

Aktivt deltagande på Meet-möten. Ansvarstagande i par- och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Ansvarstagande för självstudier, godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Aktivt deltagande i par – och grupparbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Gehring, S., & Heinzmann, S. (2012 eller senare). Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Finn Lectura. Antingen en bok eller en digital version (näköisversio).

Förkunskaper

Finska nivå 2 eller motsvarande kunskaper (Lätt fortsättning).

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG.

Arbetsformer

Distanskurs som finns på lärplattform Google Classroom. Inlärning av ord och fraser. Inlämningsuppgifter med text, ljudfiler samt videor. Meet-möten med och utan lärare. Inspelningar.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:14