Hospitality Management – Tourism Trends and Strategies

Kurskod R353401
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avslutad kurs:
– känna till trender inom turism och resande
– kunna göra nuläges- och konkurrensanalyser för destinationer
– vara förtrogen med marknadsföring av destinationer
– känna till grunderna i positionering och imageskapande av destinationer

Contents

– trender inom turism och resande
– marknadsföring av destinationer
– nuläges- och konkurrensanalyser för destinationer
– konkurrensstrategier och positionering
– destinations image

Attendance

Kursen omfattar ca 130 timmar varav 50 h schemalagd tid.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Presentation samt rapport

Material

Moutinho,L. (ed.). (2011). Strategic Management in Tourism. Wallingford, UK.: CABI International
Costa,C., Panyik,E. & Buhalis,D. (ed.). (2013). Trends in European Tourism Planning and Organisation. Bristol,UK: Channel View Publications
Heath, E. & Wall, G. (1992). Marketing Tourism Destinations. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Undervisningsmaterial, referenslitteratur samt vetenskapliga artiklar från Högskolans databaser- tillhandahålls av Högskolan.

Prerequisite

Tourism Operations 1
Tourism Operations 2

Documentation

Avklarad kurs registreras i Wilma ca 2 veckor efter inlämnandet av samtliga uppgifter.

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten, individuella arbeten, presentationer bl.a.

Other

Självstudier bedrivs för att kursens mål ska uppfyllas

Utskriven 28 oktober 2020 kl 22:02