Hospitality Management – Marknadsföring av Högskolan på Åland

Kurskod R340502
Studiepoäng 1
Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utskriven 28 oktober 2020 kl 22:32