Hospitality Management – Practical Restaurant Operations

Kurskod R091103
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad arbetsplatsförlagda utbildningen skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom restaurang.

Contents

Praktikplatsen ska vara restaurang med fullständiga rättigheter.
Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser

Attendance

Omfattningen av praktiken är 4 veckors heltidsarbete eller motsvarande arbetstid på kryssningsbåt.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna samt andra villkor stipulerade i praktikavtalet.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Skriftlig rapport samt av praktikplatsens kontaktperson bedömd arbetsinsats.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Teaching methods

Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna och de regler som gäller för arbetsplatser i enighet med landests kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Other

Övrig information finns att tillgå på Högskolans hemsida.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 06:26