Hospitality Management – Framework for Sustainable Wellbeing Tourism

Kurskod R353421
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Förkunskaper

Tourism Operations 2

Utskriven 18 juli 2019 kl 12:13