Hospitality Management – Framework for Sustainable Wellbeing Tourism

Kurskod R353421
Studiepoäng 5
Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Prerequisite

Tourism Operations 2

Utskriven 25 oktober 2020 kl 18:39