Hospitality Management – Framework for Sustainable Adventure Tourism

Kurskod R353411
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Förkunskaper

Tourism Operations 2

Utskriven 28 oktober 2021 kl 20:50