Hospitality Management – Framework for Sustainable Adventure Tourism

Kurskod R353411
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Förkunskaper

Tourism Operations 2

Utskriven 24 maj 2019 kl 16:40