Hospitality Management – Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

Kurskod R342101
Studiepoäng 5
Goals

De studerande ska efter avslutat kurs :
Ha grundläggande insikter om International management
Ha ett helhetsperspektiv av den globala hotellindustrin
Ha grundläggande kunskaper inom kryssningsindustrins hospitality relaterade delar
Förstå begreppet MICE-industri i ett globalt perspektiv
Ha kunskaper i internationell driftsledning inom hotell- , kryssnings- och MICE-industrin

Contents

Begreppet International management
Hotellindustrin i en global kontext: drift, HRM, marknadsföring och ekonomi
En överblick av den internationella kryssningsindustrin
Kryssningsindustrins element och historia
Nyckelelementen i den globala MICE-industrin
Strukturen av MICE-industrin
Den ekonomiska, sociala och mijömässiga påverkan av kryssnings- och MICE-industrin

Attendance

75% närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda lektioner
Oblikatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter och tentamen

Material

Ordinarie kurslitteratur:
Gibson,P. (2012). Cruise operations management – Hospitality perspectives. Abingdon:Routledge 312 s.
Rogers,T. (2013). Conferences an Conventions – A global industry (3rd Ed.). Abingdon:Routledge 422 s.
Akademiska artiklar,fackpress,ämnesrelaterade internetsiter
Artikelsamling

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort U,G,VG ( vid validering används vitsord godkänt )

Teaching methods

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentation, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Other

För att den studerande ska kunna tillgodose sig kursen måste självstudier bedrivas

Utskriven 20 oktober 2020 kl 02:50