Hospitality Management – Mattrender

Kurskod R323201
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande skall:
– Få insikter i de trender som är aktuella i restaurangbranschen
– Känna till hur trender uppkommer och hur man som restaurangchef håller sig uppdaterad gällande aktuella strömningar i branschen
– Förstå kundens krav på nyheter då det gäller näring, smaker, livsmedel, tillagningsmetoder

Contents

– Mat ur ett historiskt perspektiv. Förr och nu.
– Aktuella trender och strömningar i mat och dryckesvärlden
– Vilka faktorer styr mat och dryckestrender?
– Vad är på gång? Tillredningsmetoder, livsmedel, uppläggning , presentation

Attendance

80%, de praktiska tillfällena utgör även grund för bedömningsunderlag

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift, tentamen

Material

Trendrapporter ;www.foodfriends.se
Artiklar, högskolan tillhandahåller

Teaching methods

Föreläsningar, praktiska övningar i kök, studiebesök, eget arbete

Utskriven 26 oktober 2020 kl 09:27