Hospitality Management – Kvalitetsledningssystem

Kurskod R183202
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande :
– känna till de viktigaste kvalitetsteorierna och -kriterierna
– kunna redogöra för de olika momenten i kvalitetsledningsarbetet
– känna till de viktigaste kvalitetsledningssystemen
– kunna själv konstruera ett enklare kvalitetsledningssystem

Innehåll

1. Vad är kvalitet ?
2. Att mäta kvalitet
3. Att arbeta med kvalitetsledningssystem
4. Olika kvalitetsledningssystem (ISO 9000, EFQM, Tour Quality och Laatutonni/Kvalitet1000)
5. Att bygga upp ett kvalitetsledningssystem

Närvaro

Minst 70 % närvaro på föreläsningar och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd närvaro samt inlämnings-/gruppuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. Cambridge:CABI Publishing. 221 s. (E-bok via HÅ Ebook Central)
Edvardsson, B. (red.).(1998). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Lund:Studentlitteratur. 202 s.
Mäkelä, Samu. (2011). Strategi och kvalitetsledning för turistföretag. Elektroniskt kompendium.
Artikelsamling.

Förkunskaper

Kurserna : ”Företagsverksamhet och entreprenörskap 5 sp.”

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd.)

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen måste självstudier bedrivas.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 04:20