Hospitality Management – Introduktion till företagets sociala ansvar

Kurskod R181101
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs:
– ha en inblick i begreppet CSR
– förstå vikten av att företag/organisationer arbetar hållbart, etiskt, miljövänligt och socialt ansvarstagande i de länder de verkar
– förstå vilken påverkan och ansvar företag inom turismindustrin har på resedestinationer i världen

Innehåll

1. Introduktion till CSR
2. Företagets ekonomiska, miljö- och sociala ansvar
3. CSR:s betydelse för hospitalityindustrin
4. Case; goda och mindre bra exempel

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Kurslitteratur och studiematerial

Williams, Christine & Buswell, John. (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. Wallingford.Oxon:CABI Publishing. 230 s. (valda delar)
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Utskriven 25 oktober 2021 kl 19:33